COSI - Civic Orientation and Social Integration

De ce să devin voluntar?

Să ajut COSI în toate activitățile pe care le întreprinde, conform obiectivelor asociației.

Fii voluntar
Domenii activitate
Drepturile omului, Social
Adresă:
Orzari 67, Bloc 210, Scara 1, Ap. 14, Etaj 1, Bucuresti, Romania
Email: o*********************
Contact: Andrei Sasu
Website: http://cosiromania.com

Descriere ONG

COSI (Orientare Civică și Incluziune Socială) este o entitate non-guvernamentală și non-profit care are ca scop promovarea incluziunii sociale a copiilor dezavantajați, a tinerilor și a adulților și a persoanelor cu nevoi speciale.
ONG-ul propune depășirea excluziunii sociale prin zone sociale și civice.
 
În ceea ce privește aspectul social al activității, COSI sprijină și ajută oamenii din București și din zonele înconjurătoare care se confruntă cu situații critice de marginalizare, sărăcie extremă și excluziune socială prin asigurarea beneficiilor / serviciilor necesare.
 
În plus, în cadrul domeniului civic de activitate, COSI își propune să conștientizeze populația generală a României (în special tineretul) asupra factorilor societali importanți care reprezintă încă obstacole în calea egalității de drepturi și a valorilor nediscriminării conform Declarației Universale a Drepturilor Omului.
1968 vizualizări

Proiecte susținute

ONG-ul nu are niciun proiect activ!