1. Asistenţă socială şi social – medicală
  2. Asistenţă şi dezvoltare comunitară
  3. Asistenţă medicală
  4. Educaţie şi cercetare interdisciplinară
  5. Cultură
  6. Dezvoltare organizaţională
  7. Tineret
  8. Mediu

Misiunea  fundaţiei este să dezvolte sistemul filantropic în spirit creştin umanitar în  comunităţile  din judeţul Timiş.

Scopul fundaţiei este de a oferi servicii comunitare – sociale, medicale, culturale şi educaţionale, în spirit creştin, contribuind la  rezolvarea problemelor comunităţilor.