Partener de implementare

Termeni și condiții

  1. Termeni si condiții de utilizare platforma www.bursabinelui.ro

Cadru general

Această platformă  a fost dezvoltată de Banca Comercială Română S.A. (denumită în continuare BCR), pentru a constitui o sursă generală de informare și în vederea susținerii și promovării activității organizațiilor non-profit, neguvernamentale și apolitice (denumite în continuare “ONG”), constituite în conformitate cu Ordonanța O.G. Nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații. Prin accesarea acestei platforme, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, dvs. confirmați că ați citit, înțeles, acceptat și agreat în totalitate următorii termeni si condiții:

Drepturi de proprietate asupra platformei și conținutului acestuia

Întregul conținut al portalului BCR este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (în continuare, Legea Dreptului de Autor), toate drepturile fiind rezervate.

Această platformă este deținută și administrată de către BCR. Toate drepturile, titlurile si interesele legate de portalul www.bursabinelui.ro si de conținutul acestuia sunt deținute, licențiate și controlate de BCR sau de către partea calificată de către BCR, în conținutul materialului sau prin orice altă modalitate, drept furnizor al conținutului. 

BCR colaborează cu Asociația Grupul PONT pentru gestionarea activităților, inițiativelor, proiectelor și campaniilor derulate în relație cu platforma Bursa Binelui. De asemenea, BCR colaborează cu Asociația Code for Romania – Codeaza pentru România pentru dezvoltarea tehnică a platformei Bursa Binelui și mentenanța tehnică a acesteia.

Drepturile de proprietate intelectuală cu privire la toate materialele postate de dumneavoastră pe www.bursabinelui.ro, vă aparțin. Pentru ca platforma să poată utiliza anumite materiale/ informații și să vă poată furniza serviciile specifice, utilizând prezentul platformă, sunteți de acord cu următoarele:

Pentru conținutul protejat prin drepturi de proprietate intelectuală, precum poze și materiale video („Conținut IP”), acordați în mod expres titularului prezentei platformă o licență neexclusivă, gratuită, universal valabilă și perpetuă (pe care BCR o poate transfera), în baza careia BCR va putea folosi orice tip de conținut IP pe care îl postați pe platformă („Licență IP”). Puteți înceta această licentă contactându-ne atunci când ștergeți Conținutul IP sau vă ștergeți contul (excepție fac situațiile în care ați permis unor terți să preia Conținutul IP, iar aceștia nu îl șterg).

Când ștergeți Conținut IP, acesta este șters într-o modalitate similară cu golirea „Recycle bin” de pe un calculator. Totuși, înțelegeți și acceptați că este posibil ca o parte din Conținutul IP sa ramana pe sistemele de back-up pentru o perioadă de timp rezonabilă, fără a  fi vizibil pentru alte persoane.

BCR își rezerva dreptul de a modifica conținutul și/sau structura platformei în orice moment și fără nicio informare prealabilă iar utilizatorii sunt prezumati ca au luat la cunoștință și se obligă să respecte termenii și condițiile modificați, de la data postării acestora pe platforma www.bursabinelui.ro

BCR își rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus și poate exercita aceste drepturi în limitele permise de lege.

Modul de utilizare a conținutului platformei www.bursabinelui.ro

Orice utilizator al platformei www.bursabinelui.ro este obligat ca, la fiecare accesare și utilizare a informațiilor incluse în platformă, sa actioneze în mod legal.

Este interzisă orice reproducere, distribuire, transmitere, transferare, prezentare, difuzare, creare de opere secundare, vânzare, închiriere, licențiere sau publicare de materiale de pe platformă (indiferent de modalitatea de realizare a respectivelor activități sau de suportul pe care s-ar salva materialele în vederea îndeplinirii acțiunilor menționate anterior) de către orice terță persoană, indiferent dacă pentru un scop direct comercial sau de oricare altă natură pecuniară, fără acordul scris prealabil din partea BCR sau din partea oricărui furnizor terță parte indicat în conținutul anumitor materiale publicate pe platforma www.bursabinelui.ro.

Orice solicitare de acord scris se va expedia, de asemenea în forma scrisă, către BCR sau furnizorului terță parte menționat mai sus. Furnizorii terțe părții indicați în conținutul anumitor materiale de pe platformă pot impune utilizatorilor condiții speciale suplimentare de utilizare a materialelor asupra cărora furnizorii respectivi beneficiază de oricare dintre drepturile conferite de Legea Dreptului de Autor, fără ca prin aceasta sa se înlăture obligația utilizatorilor de a respecta termenii și condițiile stabiliți de către BCR și menționați în conținutul acestei platforme. Astfel, condițiile speciale suplimentare ale furnizorilor anumitor materiale publicate și care sunt adresate utilizatorilor vor fi complementare Termenilor și condițiilor BCR.

Descărcarea sau copierea prin orice metode a materialelor de pe platformă nu transferă către persoana în cauză licența programelor de software sau drepturile asupra materialelor de pe platformă. Orice date transmise către această platformă pot fi utilizate de către BCR în orice scop dacă acesta se încadrează în limitele legii și pot fi dezvăluite de către BCR către orice tip de autorități, în toate cazurile cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Orice utilizator al platformei www.bursabinelui.ro si a aplicațiilor conexe este responsabil pentru respectarea tuturor reglementărilor legale relevante în legătură cu utilizarea/ furnizarea de informații de acest tip.

BCR își rezerva dreptul de a elimina orice postare de pe prezenta platformă în cazul în care constată că aceasta încalcă legea, bunele moravuri ori depășește scopul/ obiectul declarat al acestei platforme.

Răspundere

Utilizarea platformei Bursa Binelui se face pe propria răspundere a utilizatorului. În nicio împrejurare, BCR nu răspunde pentru niciun prejudiciu (direct sau indirect) adus dvs. sau oricărei alte parti, referitor la utilizarea acestei platforme și a informațiilor pe care aceasta le cuprinde - de către dvs. sau altă persoană - sau orice alte prejudicii sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, întreruperi ale accesului la internet sau servere, viruși sau orice alți factori similari.

Chiar dacă a luat toate măsurile necesare pentru ca informațiile prezentate pe această platformă sa fie exacte și corecte, BCR nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea pe acest platformă în cazul în care respectivele date sunt postate de utilizatorii platformei și nicio parte a acestei platforme nu va fi considerată drept declarație și/sau garanție oferită de către BCR privind exactitatea, oportunitatea, integralitatea, corectitudinea sau corelarea informațiilor prezentate cu orice scop individual, indiferent de izvorul respectivelor declarații și/sau garanții. Utilizatorii sunt direct responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor disponibile pe această platformă. BCR, în măsura permisă de lege, nu va răspunde pentru niciun prejudiciu produs în orice mod din sau aflată în legătură cu orice inexactitate a informațiilor, omisiune sau eroare a informațiilor furnizate în conținutul platformei www.bursabinelui.ro.

Deși s-au luat măsuri în vederea asigurarii autenticității și veridicității informațiilor pe platformă la momentul publicării, BCR nu este responsabilă pentru veridicitatea, claritatea sau gradul de completitudine ale acestora.

BCR nu își asumă nicio responsabilitate și nu garantează că funcțiile de pe platformă www.bursabinelui.ro nu vor fi întrerupte sau nu vor avea erori, sau că erorile vor fi corectate.

Link-urile către alte site-uri sunt oferite în scopul unei informări diversificate, iar BCR nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele și/sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri. BCR nu își asumă nicio responsabilitate privind sistemul de protecție a confidențialității utilizat de aceste site-uri, privind conținutul sau acuratețea lor.

Prin acceptarea acestor termeni și condiții luați la cunoștință și sunteți de acord că BCR  poate dezactiva sau șterge contul dvs. dacă va constata ca nu respectați condițiile de utilizare stabilite. În acest caz, BCR nu poate fi obligat sa va ramburseze eventuale servicii  achitate sau să ofere un preaviz. De asemenea, dacă utilizarea dvs. necorespunzătoare produce daune oricărui alt utilizator sau organizațiilor pentru care ați ales sa faceți donații, BCR poate să solicite achitarea daunelor corespunzătoare.

Informare privind modalitatea de donație

Donațiile pe www.bursabinelui.ro se fac în sistem de plată online cu cardul, prin intermediul platformei Euplatesc.ro. Plățile sunt securizate, conform protocoalelor internaționale de securitate și confidențialitate a datelor.

Utilizarea donațiilor

Organizațiile non-profit pentru care alegeți să faceți donații vor folosi sumele de bani așa cum vor considera de cuviință, dar respectând obiectivele declarate de respectivele organizații. ONG-urile vor depune toate eforturile pentru a folosi  donațiile pentru proiectele pe care le specificati dvs. Totuși, acest lucru nu poate fi garantat de către BCR, fiind responsabilitatea dumneavoastră să vă informați și să donați către organizații în care aveți încredere. BCR va face o selecție preliminară a organizațiilor și va permite înscrierea pe www.bursabinelui.ro doar a acelor organizații care respectă condițiile minimale. BCR nu își asumă răspunderea pentru modalitatea în care organizațiile aleg sa cheltuiască banii donați. BCR nu controlează și nici nu monitorizează întreaga activitate a organizațiilor înscrise pe www.bursabinelui.ro. BCR recomandă, ca donatorii să încurajeze organizațiile să trimită rapoarte de activitate. 

Donații online – Plata prin card

Procesarea donațiilor online se face de către platforma EuPlatesc.ro, de pe o pagină securizată. Termenii si condițiile utilizării aplicației / platformei EuPlatesc.ro se regăsesc pe respectivul site. Banca Comercială Română SA nu își asumă responsabilitatea pentru tranzacțiile efectuate prin EuPlatesc.ro. Condițiile de oferire a donațiilor către organizațiile non-profit vor face obiectul  unui contract separat încheiat între organizații și Euplatesc.

Bursa Binelui: comisioane 

Pentru folosirea serviciilor oferite de platforma Bursa Binelui nu sunteți comisionat, toate plățile făcându-se prin intermediul cardului bancar.

Toate donațiile vor fi  necomisionate, costurile tranzacțiilor fiind suportate de partenerii proiectului: BCR și EuPlatesc.ro.

Accesarea serviciilor online și protejarea parolei

Dacă vă înregistrați pe platformă, veți fi solicitat să introduceți adresa de mail și o parolă care să vă protejeze contul. Trebuie sa păstrați parola secretă. Dacă pierdeți datele de logare (sau vă sunt furate, folosite fără aprobarea dumneavoastră, sau credeți că au fost aflate de către altcineva) trebuie să le schimbați, trimițând un email către administratorii platformei.

Este posibil să existe momente în care serviciile online să nu funcționeze. De cele mai multe ori acest fapt este cauzat de lucrările de mentenanță planificate. Este, de asemenea, posibil să vă suspendăm accesul la serviciile online dacă există suspiciunea că datele dvs. sunt folosite în scop ilicit. În toate aceste cazuri, vom încerca sa va informăm în prealabil.

Donatorii pot alege să se înregistreze pe platformă, dar nu sunt obligați să o facă. Datele vor fi însă necesare pentru efectuarea donației.  

Confidentialitatea informațiilor și prelucrarea datelor cu caracter personal

BCR va respecta confidențialitatea identității oricărui utilizator – persoană fizică, care accesează platforma www.bursabinelui.ro. În măsura în care utilizatorilor li se va solicita furnizarea oricărei informații privind datele lor cu caracter personal, utilizatorii o vor realiza în mod voluntar, prin acceptarea POLITICII CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI CONFIDENŢIALITATEA DATELOR si a oricărei alte mentiuni din conținutul acestui platformă. BCR va lua toate măsurile necesare protejării securității informațiilor furnizate în mod voluntar de către utilizatori și nu va comunica respectivele informații niciunei alte entități, persoană fizică sau juridică, cu excepția situațiilor în care dezvăluirea este permisă/impusă de către legislația aplicabilă.

Legislație aplicabilă și reglementări

Accesul utilizatorilor și folosirea de către aceștia a prezentei platforme www.bursabinelui.ro sunt guvernate de legislația română aplicabilă.

Orice plângere sau litigiu determinate sau legate de utilizarea acestei platforme, a conținutului său sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de asemenea de către legislația română în vigoare și supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente de pe teritoriul României, în cazul în care rezolvarea acestora nu este posibilă pe cale amiabilă.

Termenii și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord să recitiți această secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul dvs. continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovadă că ați fost de acord cu aceste schimbări.

Dacă aveți întrebări cu privire la aceste mențiuni vă rugăm sa ne contactați la bursabinelui@bcr.ro.