1. Asistenţă socială şi social – medicală
  2. Asistenţă şi dezvoltare comunitară
  3. Asistenţă medicală
  4. Educaţie şi cercetare interdisciplinară
  5. Cultură
  6. Dezvoltare organizaţională
  7. Tineret
  8. Mediu