Educație

Cresa din sura

Perioada: 01.09.2020 - 30.06.2022 Activ în Alba
30155,00 Lei
Sumă target: 65000 Lei
Donează

Descriere

”Creșa din șură” asigură servicii de îngrijire și educație timpurie pentru antepreșcolari din UAT Pianu și este organizată într-un spațiu dat în folosință de Consiliul local. Structură: sală educativă, dormitoare, oficiu pentru masa, vestiare, grupuri sociale, izolator, holuri de acces, curte și spațiu verde. Capacitate: 14 copii, organizați în 2 grupe pentru care se asigură servicii 5 zile pe săptămână, de la 8:00-16:00: supraveghere, îngrijire, hrănire, educare și petrecerea timpului libere, conform Curriculumului Național pentru Educație Timpurie.Cadrul legal de funcționare: CERESS este acreditat furnizor de servicii sociale și a primit Aviz de funcționare din partea Consiliului Local, conform HG 1252/2012 privind Metodologia de organizare și funcționare a creșelor.

Articole externe

Scopul proiectului

Să  asigurăm, timp de 10 luni, servicii de educație timpurie pentru copiii antepreșcolari din comuna Pianu. Atingerea scopului proiectului contribuie la  susținerea familiilor din mediul rural în procesul de îngrijire și educare a copiilor sub 3 ani, demers necesar pentru a asigura posibilitatea acestora să se integreze pe piața muncii.

Cui donez?

UAT  Pianu  face parte din zona montană defavorizată a  jud. Alba . Aici sunt  peste 30 de copii intre 0 și 3 ai căror părinți au nevoie de creșă, deoarece: unii lucrează și fac naveta, deci ajung târziu acasă; alții trebuie să revină la locul de muncă, deoarece se termină concediul de îngrijire al copilului și nu au soluții pentru copii; iar  alții  trăiesc din agricultură și de cele mai multe ori copiii sunt luați cu ei la muncile agricole. Lipsa serviciilor pentru antepreșcolari  și solicitările  părinților au determinat CERESS să înființeze în 2019  o creșă în  Pianu de Jos. În prezent avem 10 cereri de inscriere  și principala nevoie a familiilor este  obținerea unui loc în ”Creșa din șură”, structură care dispune doar parțial de resurse pentru reluarea  activității în septembrie.

De ce să donez?

În mediul rural, lipsa serviciilor publice pentru antepreșcolari  afectează în mod negativ atât gradul de ocupare în muncă al părinților, dar și  dezvoltarea copiilor sub 3 ani. CERESS a  înființat o creșă privata  în Pianu de Jos pe care  a susținut-o timp de 34 de luni cu fonduri nerambursabile. Pentru anul școlar viitor dispunem doar parțial  de resursele necesare funcționării și   părinții nu își permit achitarea integrală a costurilor.

Comentarii

Trebuie să te autentifici sau să te înregistrezi pentru a putea comenta!
Acest proiect nu are încă niciun comentariu.
2838 vizualizări

ONG - Asociatia Centrul de Resurse pentru Servicii Sociale CERESS Alba

In 1998 ,CERESS a fost creat, prin  UPM / Programul PHARE SESAM,ca și structură componentă a Asociației ”Sprijiniți  Copiii”, calitate în care a asigurat monitorizarea implementîrii pentru 14 proiecte În  RegIunile Centru si Nord Vest.

Gradul de dezvoltare atins a condus la transformarea în ONG de sine stătător în anul 2003, data de la care s-a implicat în  atragerea de resurse pentru dezvoltarea comunitatilor rurale.

Asociatia CERESS a actionat   în calitate de solicitant sau beneficiar în peste 20  de proiecte al caror scop a fost creșterea nivelului de incluziune prin facilitarea accesului de educație, formare  și servicii sociale. 

Adresă:

Localitatea Pianu de Jos, str. Closca, nr. 244, Judet Alba

Telefon: 0788684136
Contact: Ilea Floare Maria